Personlig Coaching i Stockholm - Livscoaching

Vi är Din Livscoach i- och utanför Stockholm som hjälper Dig att förstå vad som är viktigt för just Dig och vad Du behöver för att göra rätt val.

– Vill Du få ut mer av livet?

– Vill Du bli starkare i Dig själv?

– Känner Du att Du har allt Du önskat Dig men ändå inte är lycklig?

– Du upplever det som att någonting håller Dig tillbaka men kan inte riktigt sätta fingret på vad det är…

– Du vill göra något meningsfullt med Ditt liv istället för ”borde” och ”måste”

– Vet Du precis vad Du vill men har ingen aning om hur Du ska genomföra det?

– Du känner Dig osäker på vilken väg eller vilka beslut Du ska ta i en omgivning som förändras i allt snabbare takt.

 

Vad är Livscoaching och hur fungerar det:

Livscoaching är en lösningsfokuserad metod som tar fasta på, och fokuserar på alla de positiva egenskaper och resurser som varje människa har. Coachen hjälper dig att förstå vad som är viktigt för dig och vad du behöver för att göra rätt val, definiera vad du vill och att våga genomföra det. Livscoachingen tror på att varje individ har all kunskap, potential och svar inom sig. Därför hjälper vi dig att själv hitta svaren och klargöra vilka lösningar som kan vara de bästa. Varaktig förändring skapas bäst genom egen inre insikt och klarhet, inte genom vad någon säger åt en att ”man ska” eller ”borde”.

Din Livscoach i- och utanför Stockholm hjälper Dig att själv bli medveten om- och fokusera på dessa. Coachen hjälper också Dig att själv hitta lösningar och svar.

Coaching som metod:

Coaching i sig är inte en egen metod. Den är ett resultat av ett hopplock av en rad metoder där man valt ut de bästa och mest effektiva redskapen. Coaching härstammar också från början från den så kallade Idrottscoachingen. Det är inte terapi och bygger på ett samarbete mellan coach och klient. En av de metoder som tydligt influerar coachingen är Kognitiv Beteende Terapi. Det innebär bland annat att man jobbar lösningsfokuserat och efter att tankar har ett samband med känslor. Vi kansjälva styra över våra tankar och på så sätt styra hur vi mår.

 

Vilka typer av coaching kan du få hos oss?

* Livscoaching

* MI-coaching (Motiverande samtal, bra för dig som vill stärka din motivation, lägga till nya vanor eller bli av med dåliga ovanor

* Jobb- Karriärcoaching

* Ungdomscoaching

* Relationscoaching för par

* Mindfulnesscoaching

* KBT-coaching (med inriktning mot Kognitiv Beteendeterapi)

* En blandning av dessa

 

Vad kostar det?

Ordinarie timtaxa: 850 kr

För ett billigare timpris kan du teckna dig på ett av våra paket på 3, 5 eller 10 gånger.

 

Yrkesetik:

Det är viktigt för oss att du alltid ska känna dig trygg och vi har tystnadsplikt. Vi erbjuder enbart kompetenta och Certifierade coacher och du står alltid i första rummet för oss.

Vi stöder Livscoachakademins etiska riktlinjer och normer, som stöder ICF:s (International Coach Federation) och ICC:s etiska riktlinjer och normer.

MI – Motiverande Samtal

Vill Du göra en förändring i Ditt liv men saknar motivation eller handlingskraft?

 

Är Du trött på något i Ditt liv och vill göra en förändring?

Finns det saker Du skulle vilja göra men saknar planen eller motivationen för att ta Dig dit?

Känns det som att Du står och stampar på ett och samma ställe?

Vill Du uppfylla en dröm eller hitta motivationen i Din vardag?

Vill Du komma igång med träningen eller en hobby?

Vill Du sluta röka eller snusa?

Vill Du börja jobba med Dig själv?

 

MI är en förkortning av ”Motivational Interviewing” och står för betydelsen Motiverande Samtal.

Det är en effektiv, förändringsinriktad och positiv coachingmetod som syftar till att skapa motivation och handlingskraft för att förändra en situation eller ett beteende.

MI används ofta inom vården men även på företag och som en samtalsmetod inom coaching eller av andra typer av aktörer där motivation och förändring ligger i centrum. Metoden kan med fördel användas vid olika typer av beroenden som exempelvis tobak och alkohol. Men kan användas inom alla områden där förändring önskas eller behövs.

MI kan användas både i grupp och individuellt.

Relationscoaching

Vi erbjuder relationscoaching för att stärka alla typer av relationer.

Relationscoaching bidrar till att Du stärker dina relationer. Det kan vara allt från familjerelationer, vänskapsrelationer, arbetsrelationer eller parrelationer.

Coachingen utövas på samma sätt som Livscoaching (se fliken ”Livscoaching”) men med syfte att stärka våra relationer och bidra till en ökad förståelse till varandra och våra behov. Relationscoachingen hjälper Er att leva/arbeta som ett team och att verka för varandra istället för emot varandra.

Vi kommer att arbeta med tankar, behov, känslor, längtan, värderingar och vår kreativitet. Hur detta ska komma till uttryck i våra val och handlingar samt mål och önskningar om framtiden. Vi kommer även att utforska hur vi kan skapa meningsfullhet i våra liv och i våra relationer.

Självklart anpassas coachingen efter vad just Ni behöver i Er relation.

Varmt välkomna!

Gruppcoaching

För organisationer och företag erbjuds olika typer av gruppcoaching. Bland annat för att främja samarbete och öka effektiviteten eller för konflikthantering.
Fyll i intresseanmälan här

Ungdomscoaching

Information hittar du här.

Är du intresserad av att veta mer eller boka en tid så lämna din mail och telefonnummer så kontaktar vi dig

Kontakta oss